Forsiden
Om Nettstedet
Tips Oss
Nyttige lenkerTreningskontakt” ble til gjennom et samarbeid mellom Helse Førde, Sogn og Fjordane Idrettskrins og kommunene i Sogn og Fjordane. Bakgrunnen var kunnskapen om at fysisk aktivitet er gunstig for mennesker med psykiske lidelser og rusproblem.

Treningskontakt 25
Mange trener eller er fysisk aktive mens de er på institusjon, men opplever det vanskelig å fortsette treningen alene etter utskrivning. Helse Førde tok derfor utfordringen med å legge til rette for et tilbud for denne målgruppen i samarbeid med idrettskrins og kommunene.

Jarle Kvile (høyre) er en av mange fornøyde brukere av
tjenestetilbudet. Her fotografert på en av mange treninger
med sinlike fornøyde treningskontakt  Dag Rune Mallasvik."Treningskontakt" er en ny måte å organisere tjenestetilbudet støttekontakt på, når fysisk aktivitet er ønsket.

Målet er at den enkelte kan overta ansvar for egen trening i selvvalgte aktivitetstilbud etter en individuell oppfølgingsperiode. Noen av deltakerne velger "Aktiv på Dagtid" som i hovedsak er et tilbud for personer som ikke er i et arbeidsforhold. "Aktiv på Dagtid" henvender seg i tillegg til grupper med problemer utover rus/psykiatri. Det kan være personer med ulike somatiske diagnoser.

Mer om metoden
Helsesportspedagog Atle Skrede og ruskonsulent Harald Munkvold arbeider ved Helse Førde og har vært med på å utvikle denne metoden siden starten i 2002. De legger vekt på å tilrettelegge treningen for den enkelte slik at brukeren opplever å mestre aktiviteten. Det å mestre fysisk aktivitet på sitt eget nivå, kan ha overføringsverdi til andre sider av livet, mener Skrede. Nøkkelen er utholdenhetstrening og utholdende styrke, velværebasert variert, hyppig og systematisk trening. Skrede eksemplifiserer dette ved å nevne at dette kan være alt fra jogging, spinning, svømming, dans, klatring, padle kajakk, gå tur, ga på ski og styrketrening.

De vektlegger begge at det må være en god kjemi mellom treningskontakt og deltaker. Det å ha noen felles interesser erfarer de kan være viktig for at opplegget skal fungere.

Tilbud for flere målgrupper
Sosialtjenesten står fritt å bruke treningskontaktene til de målgrupper de selv ønsker. Skrede og Munkvold ser derfor at "treningskontakt" kan blir brukt til barn, ungdom og voksne med andre problemer enn rus/ psykiatri. En slik utviding av målgruppen opplever de som positiv. Kurset som kreves for å bli treningskontakt gir kompetanse til å trene/ aktivisere personer med spesielle behov.

Eget opplæringsprogram for treningskontakter
Det stilles ingen krav om formell utdanning for å bli en treningskontakt, men de bør ha interesse for trening og fysisk aktivitet sammen med mennesker som har behov for bistand i forhold til trening. Treningskontaktene må gjennomføre et 40 timers kurs som gir grunnleggende kompetanse til å arbeide med fysisk aktivitet og friluftsliv for mennesker med både rusproblem og psykiske lidelser. Kurset avsluttes med en eksamen.

Munkvold forteller at det også gis tilbud om oppfølgingskurs for treningskontakter Dette har fått navnet TK2 - kurs (Treningskontakt 2 - kurs) og tar for seg tema fra grunnkurset, men går mer i dybden. Eller det kan være tema som vi ikke har med på grunnkurset, men som vurderes relevant for treningskontaktene som førstehjelpskurs, kost og ernæring og tekniske kurs i foreksempel klatring, skiteknikk osv.

Flere tar i bruk metoden
I Sogn og Fjordane fylke benyttes i dag tjenestetilbudet treningskontakt av alle kommunene. Tilbudet er etterspurt og frem til i dag er dette fylket utdannet ca 450 treningskontakter. Atle Skrede og Harald Munkvold forteller at bruk av

Harald Munkvold og Atle Skrede


Harald Munkvold og Atle Skrede.

"treningskontakt" sprer seg til andre deler av landet. De har holdt kurs fylkene Troms, Møre og Romsdal, Rogaland.og Oppland. I tillegg har Hordaland og Akershus blitt veiledet og inspirert til selv å komme i gang med egne kurs. 


Helse Førde har også utviklet et nettsted som gir en fyldigere presentasjon av tjenestetilbudet. Dette finner du på www.treningskontakt.no Atle og Harald kan også kontaktes direkte for mer informasjon.
Prosjektet ble presentert silk i tidskriftet PSYKISK magasin mars 2006.

Atle Skrede
Telefon: 57 83 94 70
Mobil: 99 15 81 55
atle.skrede.psk@helse-forde.no

Harald Munkvold
Telefon: 57 83 91 75Mobil:
90 76 54 27
harald.munkvold@helse-forde.no

Av Anders Midtsundstad


 
Blank as